Historie JK

Sezona 2016 - akce:

·         brigády (úklid pastvin) – březen

·         Slet čarodějnic – 30. 4.

·         Velké Bílovice Slavnost koní – 15. 5./ Den dětí nebyl kvůli výročním oslavám města

·         19. 6. – účast na závodech JK Poštorná Břeclav

·         DEN KONÍ = 26. 6.

·         závody Koryčany

·         letní tábory - čtyři pracovní týdny, podzimní a jarní prázdniny

·         Mustangovy závody Working Equitation open – podzim 2016 – 2. 10.

·         Hubertova jízda: vyjížďka členů JK – 24. 9. s panem Osičkou

·         29. 10. – vožení pro Sokoly na hřišti

·         Vaření zelnačky – 26.11.

·         zimní Mikulášská jízda – 4. 12.

·         Vánoční besídka 18. 12.

·         závody Working Equitation

 

JEDINEČNÝ DEN KONÍ, ZÁVODY A ZÁVĚR LÉTA NA RANČI SEN!


Jezdecký klub Mustang – Velké Bílovice uspořádal 30. srpna 2015 v 15 hodin na Ranči SEN jedinečnou akci DEN KONÍ s podtitulem „vztah člověka a koně v průběhu dějin“. Návštěvníci mohli shlédnout dvouhodinové představení, kterému dominoval ucelený příběh o vztahu člověka a koně ve scénkách a ukázkách od pradávné historie až po moderní éru. Děkujeme všem, kteří se přišli na Den koní podívat, a doufáme, že si to s námi pořádně užili. Domníváme se, že letošní ročník přednesl prozatím nejkvalitnější program.


Den koní pro jezdecký klub představuje vyvrcholení sezóny, přesto se pozornost jeho členů musela dělit i mezi další činnosti. Museli pilně trénovat, protože jen týden před tímto vystoupením zástupci jezdeckého klubu navštívili dětské závody v Kurdějově, které pořádala 22. srpna ekoFARMA holý vrch. Dne 19. září pak stejný pořadatel uspořádal westernové rychlostní závody, ve kterých získala v disciplíně trail první místo Lucie Bajajová a třetí místo Štěpánka Semová, které závodily s teplokrevnou kobylkou Marykou. Závodnicím moc gratulujeme, jely naprosto perfektně!

Když shrnu za náš JK sezonu 2015, ráda bych ji označila za úspěšnou. Pokračovali jsme ve spolupráci s městem Velké Bílovice a vystoupili na jeho akcích Slavnost koní a Den dětí. Také jsme navázali přátelský vztah s místními „Sokoly“. Uspořádali jsme dětské závody, příměstské tábory, jarní a nyní podzimní prázdniny u koní, účastnili se přespolních závodů a plánujeme vyjet ještě na „Mikulášské“. Den koní nás velmi potěšil a pro sebe jsme oslavili sezonu sobotními (3. října) týmovými štafetovými hrátkami v sedlech. Dle možností navštívíme další akce v roce 2015 (Hubertovy jízdy, podpoříme „Bílovický maraton“ a jiné). Děkujeme za přízeň a těšíme se na podzim a zimu u koní!

ROK 2015 v jezdeckém klubu Mustang

Dne 14. června proběhly  Mustangovy hobby závody ve stylu Working Equitation  (dále jen WE), kde soutěžilo více kategorií dětí a mládeže v disciplínách drezura a test ovladatelnosti. Kvůli téměř tropickému počasí pak byla poslední hobby část závodů zkrácená. Všichni účastníci si zaslouží velikou pochvalu, publikum, které fandilo pak naše poděkování. Vítězové převzali ceny, barevné kokardy a všichni soutěžící získali diplomy za účast. Rádi bychom poděkovali městu Velké Bílovice za příspěvek na poháry, které přišla předat osobně starostka města, paní Marie Vlková. Tohoto si velmi ceníme, stejně jako slov, které pronesla k soutěžícím dětem a výhercům. Závody WE, které jsme plánovali navštívit v Koryčanech, byly bohužel pořadateli zrušeny. Nicméně nepřestáváme dále trénovat, navštívíme jiné závody nebo si v rámci Hubertovy jízdy na podzim uspořádáme hry v sedlech.

 

V létě probíhaly  „příměstské letní koňské tábory pro děti“. děti si vždy nejdříve prohlédly prostory ranče, stáje, naučily se přistupovat ke koni, kartáčovat jej a sedlat. Během prvního dopoledne si děti vyzkoušely jízdu na koních na jízdárně. Postupně se učily jezdit a starat se o koně, soutěžily v zaplétání hřív, v rámci jednoho odpoledne podnikly vyjížďku na koních ke kapličce Hradištěk. Po polední pauze děti čekala tvořivá dílna, kde například malovaly na trička motivy koní, tvořily si náramky a jiné šperky z korálků, zkoušely střelbu z luku a kuše, proběhl turnaj v šipkách a jiné. Samozřejmostí jsou různé hry a závěrečné vystoupení pro rodiče, kdy děti předvedly, co se vše na táboře naučily. Doufáme, že se dětem na táborech líbilo a že poznaly, co vše patří k životu u koní.

 

V sobotu 25. května proběhl ohromný SABAT na Ranči SEN, na který dolétly na košťatech čarodějnice z celého kraje. Z ranče vyrazily na vyjížďku na koních na pavlovickou rozhlednu. Řidiči se poměrně divili, co za zvláštní průvod se ubírá silnicí, ještě více ohromení byli turisté, kteří navštívili rozhlednu. Jezdce z Ranče SEN doprovodil s vozem a svými krásnými kobylkami pak Osička, kterému děkujeme, že se zúčastnil a doufáme, že si čarovnou jízdu užil stejně jako my.

 

JARO 2015

  • první akcí JK Mustang letošní sezony byl výjezd na jarního Huberta nazvaného „Hon na zajíčka“, pořádaného stájí ZC racing - Mutěnice, kterým děkujeme za milé pozvání;

  • na jaře 21. 3. proběhla jarní brigáda zaměřená na úklid a vyčištění pastvin pro koně;

  • JK Mustang pořádal 11. 4. seminář Working Equitation (dále WE) pod vedením prezidentky CSWE Vlaďky Sůvové. Seminář byl otevřen také jezdcům a koním z jiných stájí;

  • v květnu JK Mustang podpořil akce města Velké Bílovice – Den dětí a Slavnost koní, kterých se obvykle JK aktivně účastní a které podporuje;

  • příprava a trénink na závody, které měly probíhat probíhat 19. - 21. 6. v Koryčanech (trénink nových jezdeckých disciplín – drezura, skoky, trail - Working Equitation). Závody byly bohužel zrušeny.

DEN KONÍ 2014

proběhl na Ranči SEN, dne 22.6.2014

Dne 22. června 2013, proběhl v areálu Ranče SEN jedinečný DEN KONÍ, na kterém byla k vidění řada čísel, představení a koňských hrátek, které se nesly v duchu hesla: Z POHÁDKY DO POHÁDKY.

Návštěvníkům byli nejprve představeni koně jezdeckého klubu Mustang a našich hostů, poté již předvedli svá nachystaná čísla členové JK, kdy uvítali publikum rozvernou Židličkovou hrou, atmosféru posílili zatančením Mystické čtverylky, navnadili publikum romantikou na palubě Titaniku. Poté pak následovala řada pohádkových ukázek, ať už tradičního komediálního vystoupení Pata a Mata, voltižně talentovaných skřítků pod taktovkou „Černé kroniky“ z filmu Ať žijí duchové, pohádkové dvojice doplnil Vochomůrka s Křemílkem a Mach se Šebestovou. Překážkovou trailovou trať pak zvládli zdolat ctnostný Rytíř, čarovná Saxana, zdatný klaun a nemohli chybět ani indiáni. Dokonce nás navštívila i náčelnice kmene „Divokých mustangů pod Hradišťkem“ a předvedla pravou indiánskou jízdu na koni bez sedla, kdy bravurně předvedla trail na profesionální úrovni.

O přestávce měli návštěvníci možnost účastnit se křtu našeho nového přírůstku, dřevěného koně „Mustahačiho“, zakoupit si los do bohaté tomboly či se povozit na několika našich koních.

Po přestávce se představili vzácní hosté, Dáška a plnokrevník Lancy předvedli Tanec s koněm, pan Karel Osička pak úžasnou ukázku vozatajského parkuru s klisnami Karmen a Konny. Program byl zakončen tradičním koňským fotbalem, zápas byl vyrovnaný a napínavý až do konce, kdy vítězství nakonec obhájilo opět družstvo černých, tedy „JK Bayern Bílovice“. Na závěr nemohla chybět projížďka malých dětí na velkých koních.

JK Mustang by rád poděkoval těm, kteří pomohli akci zorganizovat, také všem účinkujícím, zejména pak návštěvníkům, doufáme, že se jim naše akce líbila.

HUBERTOVA JÍZDA Velké Bílovice

proběhla na Ranči SEN, dne 9.11.2013.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jízdy zúčastnili, ať už v sedlech, na bryčkách a vozech, ali i těm, kteří nás přišli navštívit po svých, zejména pak všem, kteří nám pomohli s organizací akce, bez Vás by to nešlo. DĚKUJEME. Děkujeme také zástupcům města Velké Bílovice, kteří nám pomohli zorganizovat bezpečný průvod městem.

Počasí nám ani za mák nepřálo, o to víc si vážíme účasti všech, kteří došli, stálo to však za to, protože atmosféra byla úžasná, vyjížka skvělá, jídlo výborné a o navařeném svařáku ani nemluvě :-).

Snad nám narok bude přát počasí trochu víc a přijede na vyjíždku ještě více účastníků. Budeme se na Vás těšit.

I. Mustangova jízda,

proběhla dne 21.září. 2013, od 15:00 hodin, na Ranči SEN, Velké Bílovice

Viděli jsme koňské hrátky, nové i staré, hravé i dravé, taková byla Mustangiáda, čili soutěže po kopytech i po nohách.

Prožili jsme krásný den v přírodě, členové jezdeckého klubu předvedli své dovednosti a porovnali je mezi sebou navzájem.

Speciálním závěrečným vstupem byla speciální AUKCE.

Pro nepřízeň počasí se nekonala závěrečná část, táborák, na který jsme se těšili, ale snad nám vyjde zase příští rok, alespoň se máme na co těšit ;-).

 

Letní koňské tábory

tábor má podobu příměstského tábora, který probíhá 5 po sobě následujících pracovních dnů. Tábor se odehrává v areálu ranče SEN, denně od 9 do 17 hodin. Detaily jsou uvedeny v přihlášce, která je v dispozici volně ke stažení v části: "Formuláře ke stažení".

Tábor probíhá:           od 9.00 do 17.00 hodin, na Ranči SEN, Velké Bílovice.

 

Volné termíny:          

již poslední volný termín:

19.8. - 23.8. 2013

Cena:   Celý tábor =    2 500 Kč (s dopravou)   

2 100 Kč (bez dopravy)

             Jednodenní pobyt na táboře =   550 Kč

Doprava: Doprava bude pro zájemce zajištěna, zájemci budou dopraveni z autobusového nádraží ve Velkých Bílovicích do tábora i zpět.

Program:

Péče o koně a jízda na koních, za doprovodu zkušených lektorů –mladí příznivci koní se mohou těšit na výcvik na jízdárně, vyjížďky do přírody a základy přirozené komunikace s koňmi. Čeká je také chvilka teorie, která se bude věnovat životě koní, jejich potřebám, vztahu koně a člověka, výchově a bezpečnosti při práci s koňmi. Děti se dále mohou těšit na zábavné hry, soutěže, kde budou obklopeni přírodou a zvířecími společníky. V pátek bude tábor zakončen táborákem, kterého se mohou zúčastnit i rodiče.

Stravování v táboře:

Obědy (obědy zajištěny formou dopravy z jídelny), odpolední svačina a pitný režim zajištěn (doporučujeme s sebou sušenky, bonbony).

 

Dne 14. 7. 2013, proběhl v areálu Ranče SEN jedinečný:

DEN KONÍ

Byla zde k vidění řada čísel, představení a koňských hrátek, které se nesly v duchu hesla: Z POHÁDKY DO POHÁDKY.

Členové JK MUSTANG se nejprve seřadili při westernové znělce k nástupu, po němž proběhlo uvítání a seznámení návštěvníků s našimi koňmi, kteří pak se svými jezci předvedli spanilou jízdu. Byli zde také uvítáni naši speciální hosté, jezdkyně Dáša Menšíková se svým koněm, anglickým plnokrevníkem Lancym a Barča Kotolanová s koněm Čajánkem plemene american paint horse.

Poté následovala jezdecký část věnovaná heslu „Z pohádky do pohádky“, kdy proběhl: Trail v maskách a Šmoulové na lonži v podání našich nejmladších členů a členek, starší členky pak předvedly Mystickou čtverylku a následovala show v podání Pohádkových dvojic, kde jsme mohli vidět Ferdu Mravence a Berušku, umě nastrojenou dvojici Čertíka a Vodníka z pohádky Princezna ze mlejna, kouzelnou dvojici Pirátů z karibiku na Fríském koni a naší poničce Nelince, kteří se sešli ještě při čísle Peťky Horáčkové, která předvedla, jak to vypadá, "Když se zamiluje kůň". Třešničkou na dortu pak bylo vystoupení dvojice Pata a Mata, kteří svojí pantomimo-komediální scénkou dokázali pobavit celý Ranč. Poté následovala Židličková hra, která zakončila první část dne, po které jsme si dopřáli pauzu na občerstvení.

Po pauze následovala  speciální koňská show nazvaná "Tanec s koněm", na který jsme pozvali speciálního hosta, Dášku, jezdkyni, která hostům se svým koněm Lancym představila úchvatné cirkusové kousky, naučené metodou přirozené komunikace. Jednalo se o španělský krok, pokleknutí, ale i přeskakování přes barely či postavení koně na zadní. Po Dášce představila Barča krásnou westernovou jízdu Western pleasure, se kterou by zazářila jistě na každé soutěži. Po hostech pak následovala hra "Botostroj" a na závěr pak velmi očekávaný "koňský fotbal." Vyhráli zde černí nad zelenými 4:0, kdy zeleným nepomohlo ani hlasité povzbuzování diváků. Nezbývá jim tedy nic jiného, než do příěštího roku pořádně trénovat.

 A samozřejmě jsme na závěr povozíli zájemce na našich koních.

Tohle a mnohem víc bylo k vidění 13. července na Ranči SEN.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem návštěvníkům, kteří se přišli na akci podívat a podpořili tak náš Ranč, také našim speciálním hostům, jezdkyním Dášce a Barči a jejich nadaným koníčkům. Velmi ráda bych poděkovala všem členům našeho JK, kteří se podíleli na programu a nacvičili si některé z úžasných vystoupení. Všichni byli skvělí a postavili se k úloze velmi zodpovědně. Velký dík také patří rodinám členům JK a ustájených koní, které se do naší akce zapojily a pomohly nám akci zorganizovat. Speciálně pak Verča Macinková, rodina Semova, Horáčkova a Zapletalova. Těmto lidem i všem, kteří přiložili uku k dílu patří vellký DÍK, jsme velmi hrdí, že akce DEN KONÍ zdařile proběhla, a pokud vše bude probíhat jak má, na rok bychom ji rádi zopakovali a opět pozvali příznivce koní a jezdectví na naši akci.

„Den dětí“ ve Velkých Bílovicích

Členové JK Mustang se se svými koňmi Marykou a Rampem účastnili dne 2.6.2013 Dne dětí, kde obohatili program a soutěže pořadatelů. Nabízeli pro veřejnost možnost svézt se na krásných ryzácích. Doufáme, že se zůčastněným projížďky líbily.

„Žehnání koní“

Žehnání koní probíhalo pod záštitou města Velké Bílovice, které pozvalo koně a jejich majitele z okolí, aby jim společně s farářem požehnalo. Nejdříve proběhlo samotné žehnání koní po jejich nástupu, poté proběhl průvod obcí, který mířil do místního sportovního areálu a na hřiště, kde pak probíhaly různé jezdecké ukázky. Zástupci JK Mustang předvedli ukázky westernové jízdy a vodily děti na svých koních. Tato krásná akce proběhla 19.5.2013 ve 13. hodin ve Velkých Bílovicích.

Článek v Bílovickém zpravodaji

Rádi bychom upozornili, že v Bílovickém zpravodaji vyšel další článek o činnoseti a novinkách v JK Mustang a na Renči SEN.

I. Mustangova jízda

Dne 29.9.2012 proběhla v areálu Ranče SEN I. Mustangova jízda, která byla pořádaná zejména členy JK Mustang, pro jejich známé a rodinu.

Hlavními akcemi dne byla:

  • vyjížďka nazvaná "Po stopách mustangů"

  • a poté "Mustangiáda", či-li soutěže v sedlech i po zemi.

Mustangova jízda byla zahájena v 9 hodin ráno, kdy se sešli pořadatelé a členové jezdeckého klubu, a to v plném počtu. Jezdci se šli nejdříve postarat o své koně, které si následně nasedlali a připravili se na výlet. Zároveň s jezdci v sedlech se chystala k zápřahu kobylka Queenie, která na vyjíždku vyrazila s bryčkou v čele průvodu. Vyjížďce předcházel nástup jezců, kteří objeli několik přehlídkových koleček a vyrazili na výlet. Vyjížďka trvla přibližně 2 hodiny, kdy si jezdci mohli vychutnat jedinečný pocit souznění jezdců a koní. Všichni jezdci si vyjížďku užili ve zdraví a pohodě, po návratu pak jezdci obdrželi diplomy za účast a první část Mustangové jízdy, vyjížďa "Po stopách Mustangů" byla ukončena.

Následovala "Mustangiáda", která se dělila na dvě kola. První kolo byla soutěž v sedlech, a soutěžilo se v jízdě zručnosti. Jezdci byli natolik šikovní a disciplinovaní, že nakonec za podpory a povzbuzování rodiny a přátel zvítězili všichni a převzali si své právem zasloužené ceny. Po této náročné disciplíně následoval poslední nástup s koňmi, po kterém byli jezdi své koně odsedlat a zavést je do jejich boxů, aby si po svých výkonech mohli odpočinout. Odpočinek a dobytí energie si však zasloužili i naši mladí jezdci, pro které byla vyhlášena pauza na oběd, ke kterému dostali grilovanou cigáru s pečivem.

Při přestávce se mezitím soutěžní trailová dráha přestavovala na dráhu slalomovou. A následovalo druhé kolo Mustangiády, kdy soutěžící čekala "Opičí dráha" a střelba z luku. Opičí dráha byla vskutku podařená akce, a to především z důvodu, že se jí zúčastnili téměř všichni přítomní, a legraci se rozhodli si užít nejen mladí členové JK Mustang, ale i jejich rodiče a po výzvách se přidali i pořadatelé akce. Třešničkou na dortu pak byl výkon poslední soutěžící, trenérky Ivany Štefkové, která ve svém "speciálním zápřahu" za všeobecného veselí projela trať na bryčce. Soutěž ukončilo vyhodnocení vítězů. Závečnou disciplínou byla střelba z luku, kdy 30-ti bodový střed na terči dokázal trefit jediný nefalšovaný Apač toho dne, majitel ranče, Jenda Lebloch. Touto disciplínou byl ukončen oficiální program dne, který trval přibližně do 17:30 hodin.

Rádi bychom, aby se Mustangova jízda stala na Ranči SEN tradicí. I. Mustangová jízda by měla sloužit jako setkávání členů JK, jako určité vyvrcholení sezony, kdy se členové trénovali, učili a rozvíjeli, a Mustangová jízda by pro ně měla být kýženou odměnou, opravdovým zážitkem a také dnem plným zábavy a relaxu. Mohou však tuhle akci také pojmout jako příležitost pochlubit se a ukázat členům rodiny, přátelům a známým, čemu se věnují.

Doufáme, že přítomným se akce Mustangova jízda líbila, že prožili příjemný netradiční sobotní den v přírodě na našem Ranči SEN a určitě Všechny rádi zveme na alší akce či na pouhé svezení se na našich koních. :-)

 

Nový jezdecký klub JK Mustang - Velké Bílovice, vznikl dne 9. 7. 2012,
je situován v areálu ranče SEN, který se v současnosti buduje.
Motto našeho jezdeckého klubu zní: „…kůň vám dá pocit svobody, síly
a čisté radosti…“

Jezdecký klub vznikl z důvodu, že jsme se na našem ranči chtěli podělit o možnost pohybovat se v prostředí koní a zvířat, a to obklopeni přírodou. Také jsme chtěli vytvořit základnu pro ty, kteří jsou milovníky koní a jezdectví, avšak vlastního koně namají a možnost být v kontaktu s koněm a jezdit na něm je jim tak odepřena. Vytvořením jezdeckého klubu JK Mustang bychom rádi přispěli k možnosti vychovávat mladé lidi v souznění s přírodou, v porozumění k fauně. Rádi bychom členy našeho JK vedli nejen k příjemnému trávení volného času a k zábavě, ale také k zodpovědnosti, k pochopení a porozumění, a to v příjemném a přirozeném prostření našeho ranče.

Pokud byste se rozhodli nový jezdecký klub vyzkoušet, setkáte se zejména
s majitelem ranče, místním rodákem, Janem Leblochem. Na chodu
a provozu ranče se dále podílí Lukáš Martinek a Věra Muthová. Trenérskou
podporu v jezdeckém klubu zajišťuje Ivana Štefková, která Vás svým
rozvážným, zkušeným, osobním a ryze pozitivním přístupem ráda provede
prvními krůčky a začátky, kterými jsou kontakt s koněm, získání znalostí
z různých oblastí okolo koně a jezdectví, bezpečný přístup k tomuto krásnému
a hrdému zvířeti, péče o něj a samozřejmě první jezdecké zkušenosti,
na které se potenciální členové klubu jistě nejvíce těší. Na své si pak přijdou
i zkušenější jezdci a „koňáci“, kteří jsou u nás také vítáni a mohou své
znalosti a zkušenosti rozvíjet.